Política de privacitat

Comprar Whisky segons la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informes a ells usuaris de comprarwhisky.com sobre la seva política de protecció de dades que serà d'aplicació en el tractament de les dades personals que són proporcionats per l'usuari quan entrar, utilitza o es registra en comprarwhisky.com.

Comprar Whisky garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d'acord amb el que s'estableix en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de, de protecció de dades de caràcter personal, que han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries natura per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats, ja provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

De la mateixa manera, Comprar Whisky s'informa a l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en els quals les dades personals es desen a complir amb les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 994/1999,, de l ' 11 de juny,, pel qual s'aprova les mesures de seguretat aplicable a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal.

Registre de visites:

Comprar Whisky es comunica als usuaris de comprarwhisky.com l'adreça IP que accedeix al servidor Comprar Whisky, la data i hora de l'accés, així com les pàgines que visita que estan allotjats en aquest servidor, seran recollides i emmagatzemades en un fitxer de REGISTRE que serà objecte de tractament per part de Comprar Whisky els efectes de comptar les visites que reps comprarwhisky.com així com per a la realització d'estadístiques.

Registre d'usuaris:

Les dades personals dels usuaris al registre d'usuaris de comprarwhisky.com són objecte de tractament automatitzat i incorporades a un fitxer de responsabilitat personal de dades comprarwhisky.com, degudament inscrits en l'agència de protecció de dades.

Aquestes dades han de ser veritat, exacta, completa i actualitzada, sent l'únic responsable per qualsevol dany o perjudici a l'usuari, directa o indirecta, que puguin donar lloc a Comprar Whisky o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, fracàs o cap actualització del mateix.

Si l'usuari és menors d'edat, es va advertir que vostè ha d'obtenir l'autorització prèvia de la més gran a la qual s'encarrega de facilitar les dades personals sol·licitats. Comprar Whisky declina qualsevol tipus de responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades en comprarwhisky.com:

  • la identificació de l'usuari amb la finalitat de fer més atenció personalitzada;
  • l'administració, l'estudi i millora dels serveis oferts;
  • l'estudi i el disseny de nous serveis en el marc de les preferències de l'usuari;
  • la presentació de la informació tècnica, informació comercial i sobre comprarwhisky.com

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accés a ells fitxers automatitzats, ser capaç d'exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la Llei de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, Comprar Whisky ha estat habilitada per uns simples processos i gratuït que està a disposició de l'usuari.

Les dades personals facilitades a Comprar Whisky no seran cedides a tercers sense la prèvia autorització de la titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la Llei, i sempre que es reuneixin els requisits establerts en la mateixa.

En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocables en tot moment, preavisar-hi una electrònica de comunicació a l'e-mail de contacte de la pàgina.

Ús de Cookies:

Per tal d'agilitar el servei, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, Comprar Whisky es comunica per al correcte funcionament de comprarwhisky.com és necessari l'ús de "Cookies". Aquesta eina, que s'instal·la en el disc dur de sistema informàtic de l'usuari, utilitzat per emmagatzematge i posterior recuperació d'informació específica sobre l'ús que es fa de comprarwhisky.com, però no recull cap dada personal que permeten identificar a l'usuari.

En compliment de la legislació vigent de protecció de dades, es recomana als usuaris d'emplenar el formulari corresponent que les seves dades personals formaran part d'un fitxer automatitzat titularitat de Comprar Whisky, amb la finalitat de gestionar la subscripció i et mantindrem informat de totes les ofertes i promocions que poden ser del vostre interès.

Comprar Whisky com a responsable del tractament, Es garanteix el compliment de les normes de protecció de dades, concretament la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de, Protecció de Dades de caràcter Personal. Comprar Whisky teniu les mesures de seguretat que garanteixin la seguretat i confidencialitat en el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal. En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades, Gestió d'una comunicació per escrit a l'adreça indicada per sobre o a través del correu electrònic [email protected]